Labaratuvar Cihazları

KL Kesme Cihazı

  • Deney numunesi (9+/-0,2)kPa lık basınç altında üst levhaya monte edilir ve deney makinesi kapatılır.
  • Deneye başladığında aşınma direnci ( çevrim sayısı) ne göre numuneler test edilir.
  • Numunelerdeki değişikliklere göre rapor hazırlanır.

KL Isı Testi Cihazı

  • Numune dış yüzeyi yukarı gelecek şekilde kalorimetrenin üzerine yerleştirilir.
  • Isıtma silindiri ve kalorimetre arasındaki ısı dengeleyici kaldırılır ve ısıtma silindiri numuneye temas ettirilir.
  • Eşik süresi boyunca temas ettirilen numune alınarak değişiklikler gözlenerek rapor hazırlanır

KL Yanma Testi Cihazı

  • Yakıcı eldivenin altına düşey hattıyla veya orta parmağı ile aynı düzlemde ve eldiven yüzeyine dik olacak şekilde yerleştirilir.
  • Yakıcı ucu ile eldivenin veya orta parmağın alt kenarı arasındaki mesafe , 20mm+/- 2 mm olarak ayarlanır.
  • Her tutuşma süresi için 3 sn ve 15 sn için eldivenler deneye tabi tutulur.
  • Ürünün dikişlerinde tutuşma meydana gelip gelmediği kontrol edilir ve rapor hazırlanır.